DISCLAIMER
 
     
  De webmaster van Ladies Gym streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die op deze website staat, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, juist en betrouwbaar is. Ondanks deze aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Ladies Gym niet garanderen dat de informatie ten alle tijden noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd is bijgewerkt.  
     
  Ladies Gym is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet en haar site in het bijzonder alsmede technische storingen.  
     
  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ladies Gym is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden of te kopieeren.  
     
  Links die in enige mate onrechtmatig of onwettig zijn of in strijd met het door Ladies Gym voorgestane kunnen op verzoek van belanghebbende onmiddellijk bij aantoonbare redelijkheid worden verwijderd.