LINKS

     
  Met Fitpas stimuleert Holland Fit op innovatieve wijze sport en gezondheid onder werknemers.
Zij biedt het bedrijfsleven toegang tot een landelijk dekkend sportnetwerk met keuze uit meer dan
25 verschillende sporten, maar ook toegang tot sauna’s en leefstijlinformatie. lees meer........