VOEDINGSBEGELEIDING

Het programma voor voedingsbegeleiding beoogt in combinatie met bewegen en persoonlijke begeleiding, gewicht te verliezen of te winnen. Gebaseerd op het eten van voldoende calorieen. Deze wijze van eten is erop gericht opgeslagen vetten te verbranden.

Deze wijze van eten gaat uit van een op de persoon berekende energiebehoefte. Er wordt rekening gehouden met het bewegings en arbeidspatroon van de deelneemster.

Dit kan tot gevolg hebben dat er meer gegeten zal moeten worden. (Te weinig eten vertraagd of legt de stofwisseling stil).

Zo krijgt men voldoende voeding om te sporten en te werken, zonder dat er schade wordt toegebracht aan het lichaam.

De energiebehoefte zal, binnen grenzen, fors lager dan de dagelijkse behoefte worden gesteld. Het tekort aan calorieen zal onherroepelijk aangevuld worden uit de vetreserves.

Om de dagelijkse energiebehoefte te berekenen moet vetpercentage en gewicht bepaald te worden. De weging en bepaling van het vetpercentage geschiedt elektronisch via de weegschaal.

Met de uitkomst wordt de vetvrije massa berekend. Middels een berekening wordt de dagelijkse energiebehoefte bepaald.

Na bepaling van de energiebehoefte kunnen voedingslijsten worden uitgezocht of wordt er een advieslijst geschreven. De voedingslijsten kunnen afwisselend worden gebruikt, de advieslijst biedt meer vrijheid en kan beter afgestemd worden op een eigen voedingspatroon. De voedingsmomenten, minimaal 6 per dag, liggen rond de 2 tot 2,5 uur na elkaar.

Vervanging van sommige voedingsmiddelen kan meestal vrij eenvoudig. Ingrijpende aanpassingen dienen in overleg te geschieden.

De sleutel tot succes is zo nauwkeurig mogelijk eten wat er op de voedingslijst staat. Hoe groter de afwijking des te slechter het resultaat.

Van de deelneemster wordt 1 maal per week gewicht en vetpercentage bepaald. Het wegen gebeurt onder vergelijkbare omstandigheden rond hetzelfde tijdstip. Dit om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van het resultaat. Zo kunnen bij tegenvallende resultaten aanpassingen in de voeding plaats vinden.